Elephant Eyes Image Size 46"X140"

Elephant Eyes

Image Size 46"X140"

Denver, 2015 Image Size 46"X70"

Denver, 2015

Image Size 46"X70"

Topher Straus beside Denver, 2016 Image Size 46"X70"

Topher Straus beside Denver, 2016

Image Size 46"X70"

Gowanus Viaduct Image Size 46"X70"

Gowanus Viaduct

Image Size 46"X70"

Hong Kong Umbrella Image Size 46"X70"

Hong Kong Umbrella

Image Size 46"X70"

Bay of Plenty, New Zealand Image Size 46"X70"

Bay of Plenty, New Zealand

Image Size 46"X70"

                    Globeville East

Image Size 46"X70"

 Globeville West Image Size 46"X70"

 Globeville West

Image Size 46"X70"

 Dragon Year Image Size 70"X46"

 Dragon Year

Image Size 70"X46"

                        Dragon Parade Image Size 46"X70"

                        Dragon Parade

Image Size 46"X70"

                        Divorce Horse Image Size 46"X70"

                        Divorce Horse

Image Size 46"X70"

 Not Afraid Image Size 46"X70"

 Not Afraid

Image Size 46"X70"