Elephant Eyes  Image Size 46"X140"

Elephant Eyes

Image Size 46"X140"

 Denver, 2015  Image Size 46"X70"

Denver, 2015

Image Size 46"X70"

 Topher Straus beside Denver, 2016  Image Size 46"X70"

Topher Straus beside Denver, 2016

Image Size 46"X70"

 Gowanus Viaduct  Image Size 46"X70"

Gowanus Viaduct

Image Size 46"X70"

 Hong Kong Umbrella  Image Size 46"X70"

Hong Kong Umbrella

Image Size 46"X70"

 Bay of Plenty, New Zealand  Image Size 46"X70"

Bay of Plenty, New Zealand

Image Size 46"X70"

                    Globeville East

Image Size 46"X70"

  Globeville West  Image Size 46"X70"

 Globeville West

Image Size 46"X70"

  Dragon Ye ar  Image Size 70"X46"

 Dragon Year

Image Size 70"X46"

                         Dragon Parade  Image Size 46"X70"

                        Dragon Parade

Image Size 46"X70"

                         Divorce Horse  Image Size 46"X70"

                        Divorce Horse

Image Size 46"X70"

  Not Afraid  Image Size 46"X70"

 Not Afraid

Image Size 46"X70"